Cáp điều khiển nhập khẩu G7 chính hãng tại Việt Nam giá cạnh tranh nhất

0898408088
Cáp điều khiển nhập khẩu G7 chính hãng tại Việt Nam giá cạnh tranh nhất
Ngày đăng: 20/10/2020 10:39 PM


  CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG LƯỚI 0.6/1KV
  1 YC1915 BRUFLEX Y-JZ 19X1.5MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  2 YJZ04040BK 0.6/1KV BRUFLEX Y-JZ 4X4MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  3 YSL04040BK 0.6/1KV YSLY- JZ 4X4MM2, BLACK BOHM KABEL / GERMANY CÓ SẴN
  4 YJZ04060BK 0.6/1KV BRUFLEX Y-JZ 4X6MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  5 YJZ05060BK 0.6/1KV BRUFLEX Y-JZ 5X6MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  6 YSL05060BK 0.6/1KV YSLY- JZ 5X6MM2, BLACK BOHMKABEL / GERMANY CÓ SẴN
  CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ LƯỚI 300V
  7 YLI02050GR LiYCY-O 2×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  8 YLI03005GR LiYCY-O 3×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  9 YLI04005GR LiYCY-O 4×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  10 YLI05005GR LiYCY-O 5×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  11 YLI07005GR 350V – LiYCY-O 7×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  12 YLI10005GR LiYCY-O 10×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  13 YLI12005GR LiYCY-O 12×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  14 YLI02075GR LiYCY-O 2X0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  15 YLI02075GR LIYCY-O 2X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  16 YLI03075GR LiYCY-O 3X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  17 YLI03075GR LIYCY-O 3X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  18 YLI04075GR LiYCY-O 4X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  19 YLI05075GR LiYCY-O 5X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  20 YLI07075GR LiYCY-O 7X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  21 YLI10075GR LiYCY-O 10X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  22 YLI12075GR LiYCY-O 12×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  23 LiYCY-O 20×0.75mm2,GREY CÓ SẴN
  24 YLI02010GR LiYCY-O 2×1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  25 ILI02010GR 300/500V LiYCY 2×1.0mm2, GREY IMC/ ITALY CÓ SẴN
  26 YLI03010GR LiYCY-O 3×1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  27 ILI03010GR 300/500V LiYCY 3×1.0mm2, GREY IMC/ ITALY CÓ SẴN
  28 YLI04010GR LiYCY-O 4×1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  29 YLI05010GR LiYCY-O 5×1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  30 YLI07010GR LiYCY-O 7×1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  31 ILI07010GR 300/500V LiYCY 7×1.0mm2, GREY IMC/ ITALY CÓ SẴN
  32 YLI10010GR LiYCY-O 10×1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  33 YLI02015GR LiYCY-O 2X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  34 YLI03015GR LiYCY-O 3X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  35 YLI03015GR 350V LIYCY 3X1.5MM2, GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  36 YLI04015GR LiYCY-O 4X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  37 YLI05015GR LiYCY-O 5X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  38 YLI07015GR LiYCY-O 7X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  39 YLI07015GR 350V LIYCY 7X1.5MM2, GREY BOHM/ GERMANY CÓ SẴN
  40 YLI10015GR LiYCY-O 10X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  41 YLI12015GR LiYCY-O 12X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  42 YLI02025GR LiYCY-O 2X2.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  43 YSLCY225GR 300/500V YSLCY-OZ 2X2.5MM2, GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  44 YLI03025GR LiYCY-O 3X2.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  45 YLI03025GR 300V BRUTRONIC LIYCY-O 3X2.5MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  46 YSLCY325GR 300/500V YSLCY-JZ 3X2.5MM2, GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  47 YLI04025GR LiYCY-O 4X2.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  48 YSLCY425GR 300/500V YSLCY-JZ 4X2.5MM2, GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ LƯỚI DÙNG CHO MOTOR BIẾN TẦN 0.6/1KV
  49 MCYK4015BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X1.5MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  50 MCYK4025BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X2.5MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  51 BCYK4025BK 2YSLCYK-J 4X2.5MM2, BLACK BOHM/ GERMANY CÓ SẴN
  52 MCYK4040BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X4MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  53 BCYK4040BK 2YSLCYK-J 4X4MM2, BLACK BOHM/ GERMANY CÓ SẴN
  54 MCYK4060BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X6MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  55 MCYK4100BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X10MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  56 MCYK4160BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X16MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  CÁP ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU ĐO LƯỜNG INSTRUMENT 300V
   

  57 REW01150BK RE-2X(ST)YSWAY-fl 1X2X1.5MM2, BLACK LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  58 REW01150BL RE-2X(ST)YSWAY-fl 1X2X1.5MM2, BLUE LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  59 ICW01150BL 300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 1X2X1.5MM2, BLUE ( ICON BASE 10110 M1 OS) LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  60 ICW01315BL 300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 1X3X1.5MM2, BLUE ( ICON BASE 10110 M1 OS) LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  61 ICW01250BK 300V ICON BASE 10100 M1 OS 1X2X2.5MM2, BLACK LEONI KERPEN /INDIA CÓ SẴN
  62 ICW01250BK 300V ICON BASE 10110 M1 OS 1X2X2.5MM2, BLACK LEONI KERPEN /INDIA CÓ SẴN
  63 REW02150BK RE-2X(ST)YSWAY-fl 2X2X1.5MM2, BLACK LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  64 REW01150BK 300V RE-2X(ST)Y-fl 1x2x1.5mm2, BLACK; P/N 7128E121 LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  65 REW01130BK 300V RE-2X(St)HSWAH-fl 1x2x1.3mm2, BLACK ; P/N 8112E091 LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  66 ICW04150BL 300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 4X2X1.5MM2, BLUE ( ICON BASE 10110 M1 OS) LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  67 ICW01210BK 300V RE-2Y(ST)YSWAY-fl 1X2X1.0MM2, BLACK LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  68 ICQ22010BL 300V ICON BASE 10120 M1 OS 2X2X1.0MM2/1, BLUE ( RE-2X(ST)YQY-fl) LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  CÁP PROFIBUS
  69 FBDP1222VI FB-02YS(St+Ce)Y-fl 1X2X22AWG/1, VIOLET ; P/N 76770301 LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  CÁP PROFIBUS , LOẠI LẮP NHANH
  70 FBDP1264VI 02YSY(St)CY 1X2X0.64MM, VIOLET LEONI /GERMANY CÓ SẴN
  PROFIBUS DP ES TRAILING
  71 02YY(ST)C11Y 1X2X23 AWG/19 , BLUE LEONI /GERMANY CÓ SẴN
  CÁP EIB
  72 EIBY2208GN J-Y(St)Yh 2X2X0.8MM, GREEN BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  73 KYRG6CCSGY CÁP ĐỒNG TRỤC RG6 CCS TYPE, GREY KEYSTONE/ TAIWAN CÓ SẴN
  CÁP HÀNG HẢI 0.6/1KV, IEC 60332-3A
  74 WI1Q0115BL 150/250V MIC-210Q 1x2x1.5mm2, BLUE WILSON /SINGAPORE CÓ SẴN
  75 WC1Q0215BK 0.6/1KV MC-210Q 2×1.5mm2, BLACK WILSON /SINGAPORE CÓ SẴN
  CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG LƯỚI 300/500V
  76 SJZ02005GR SL-500-JZ 2X0.5MM2, GREY LEONI KERPEN /INDIA CÓ SẴN
  77 YJZ03005GR Bruflex Y-JZ 3×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  78 SJZ03005GR SL-500-JZ 3X0.5MM2, GREY LEONI KERPEN /INDIA CÓ SẴN
  79 YJZ04005GR Bruflex Y-JZ 4×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  80 YJZ05005GR Bruflex Y-JZ 5×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  81 YJZ05005GR Bruflex Y-JZ 5×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  82 YJZ07005GR Bruflex Y-JZ 7×0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  83 YJZ10005GR Bruflex Y-JZ 10×0.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  84 YJZ12005GR Bruflex Y-JZ 12×0.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  85 SJZ02075GR SL-500-JZ 2X0.75MM2, GREY LEONI KERPEN /INDIA CÓ SẴN
  86 YJZ03075GR Bruflex Y-JZ 3×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  87 SJZ03075GR SL-500-JZ 3X0.75MM2, GREY LEONI KERPEN /INDIA CÓ SẴN
  88 YJZ04075GR Bruflex Y-JZ 4×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  89 LYS04075GR YSLY-JZ 4X0.75MM2, GREY LTC/ ITALY CÓ SẴN
  90 KYS04075GR 300/500V FLEX-JZ 4X0.75MM2, GREY KABELTEC/ GERMANY CÓ SẴN
  91 YJZ05075GR Bruflex Y-JZ 5×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  92 YJZ05075GR Bruflex Y-JZ 5×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  93 YJZ07075GR Bruflex Y-JZ 7×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  94 LJZ07075GR 300/500V YSLY 7X0.75MM2, GREY LTC /ITALY CÓ SẴN
  95 YJZ10075GR Bruflex Y-JZ 10×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  96 YJZ10075GR Bruflex Y-JZ 10×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  97 YJZ12075GR Bruflex Y-JZ 12×0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  98 YOZ02010GR Bruflex Y-JZ 2×1.0mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  99 YJZ03010GR Bruflex Y-JZ 3×1.0mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  100 YJZ04010GR Bruflex Y-JZ 4×1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  101 LYS04010GR YSLY-JZ 4X1.0MM2, GREY LTC/ ITALY CÓ SẴN
  102 YJZ05010GR Bruflex Y-JZ 5×1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  103 YJZ07010GR Bruflex Y-JZ 7×1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  104 LYS07010GR YSLY-JZ 7X1.0MM2, GREY LTC/ ITALY CÓ SẴN
  105 YJZ08010GR Bruflex Y-JZ 8×1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  106 YJZ10010GR Bruflex Y-JZ 10×1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  107 YJZ12010GR Bruflex Y-JZ 12×1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  108 YOZ02015GR Bruflex Y-JZ 2×1.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  109 YJZ03015GR Bruflex Y-JZ 3×1.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  110 LYS03015GR YSLY-JZ 3X1.5MM2, GREY LTC/ ITALY CÓ SẴN
  111 YJZ04015GR Bruflex Y-JZ 4×1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  112 SJZ04015GR SL-500-JZ 4X1.5MM2, GREY LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  113 KJZ04015GR 300/500V FLEX-JZ 4X1.5MM2, GREY KABELTEC /GERMANY CÓ SẴN
  114 YJZ05015GR Bruflex Y-JZ 5×1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  115 YJZ07015GR Bruflex Y-JZ 7×1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  116 LYS07015GR YSLY-JZ 7X1.5MM2, GREY LTC /ITALY CÓ SẴN
  117 YJZ10015GR Bruflex Y-JZ 10×1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  118 YJZ12015GR Bruflex Y-JZ 12×1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  119 YOZ02025GR Bruflex Y-OZ 2×2.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  120 YOZ02025GR Bruflex Y-OZ 2×2.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  121 YJZ03025GR Bruflex Y-JZ 3×2.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  122 YJZ04025GR Bruflex Y-JZ 4×2.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  123 YJZ07025GR Bruflex Y-JZ 7×2.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  CÁP ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN XOẮN CẶP CÓ LƯỚI CHỐNG NHIỄU 300V
  124 LYCY2034GR 350V LIYCY 2X2X0.34MM2, GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  125 LYCY3034GR 350V LIYCY 3X2X0.34MM2, GREY MEINHART /GERMANY CÓ SẴN
  126 LYCY4034GR 350V LIYCY 4X2X0.34MM2, GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  127 LITP2050GR LIYCY-O TP 2X2X0.5MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  128 LYCY2050GR 350V LIYCY 2X2X0.5MM2, GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  129 LYCY2050GR 350V LIYCY 3X2X0.5MM2, GREY MEINHART /GERMANY CÓ SẴN
  130 LITP4050GR LIYCY-O TP 4X2X0.5MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  131 LYCY4050GR 350V LIYCY 4X2X0.5MM2,GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  132 LITP2075GR LIYCY-O TP 2X2X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  133 LYCY2075GR 350V LIYCY 2X2X0.75MM2,GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  134 LYCY3075GR 350V LIYCY 3X2X0.75MM2,GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  135 LITP4075GR LIYCY-O TP 4X2X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴN
  136 LYCY4075GR 350V LIYCY 4X2X0.75MM2,GREY BOHM /GERMANY CÓ SẴN
  137 REX01100RD RE-2X(FT)Y- FL 1x2x1.0MM2,RED LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴN
  CÁP CAO SU 450/750V
  138 PER03015BK H07RN-F 3X1.5MM2,BLACK PECSO/ ITALY CÓ SẴN
  139 LCS04015BK TRIFLEX H07RN-F 4X1.5MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  140 LCS05015BK TRIFLEX H07RN-F 5X1.5MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  141 LCS03025BK H07RN-F 3X2.5MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  142 LCS03025BK TRIFLEX H07RN-F 3X2.5MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  143 LCS04015BK TRIFLEX H07RN-F 4X2.5MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  144 LCS05025BK TRIFLEX H07RN-F 5X2.5MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  145 LCS05025BK TRIFLEX H07RN-F 5X2.5MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  146 LCS03040BK TRIFLEX H07RN-F 3X4MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  147 LCS03060BK TRIFLEX H07RN-F 3X6MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  148 LCS04100BK TRIFLEX H07RN-F 4X10MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  149 LCS05040BK TRIFLEX H07RN-F 5X4MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  150 LCS05100BK TRIFLEX H07RN-F 5X10MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  151 LCS05160BK6 TRIFLEX H07RN-F 5X16MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  CÁP ĐƠN MỀM CLASS 5 450/750V H05V-K & H07V-K
  152 H05VK005XX 300/500V H05V-K 1×0.5MM2, RED/BLACK/BLUE/YELLOW/WHITE/GREY PRYSMIAN & LTC ITALY CÓ SẴN
  153 H05VK075XX 300/500V H05V-K 1×0.75MM2, RED/BLACK/BLUE/YELLOW/WHITE/GREY PRYSMIAN & LTC ITALY CÓ SẴN
  154 H05VK010XX 300/500V H05V-K 1×1.0MM2, RED/BLACK/BLUE/YELLOW/WHITE/GREY PRYSMIAN & LTC ITALY CÓ SẴN
  155 H07VK015XX 450/750V H05V-K 1×1.5MM2, RED/BLACK/BLUE/YELLOW/WHITE/GREY/BROWN /GREEN-YELLOW ICEL & LTC & PECSO/ITALY CÓ SẴN
  156 H07VK025XX 450/750V H05V-K 1×2.5MM2, RED/BLACK/BLUE/YELLOW/WHITE/GREY/BROWN /GREEN-YELLOW ICEL & LTC & PECSO/ITALY CÓ SẴN
  157 H07VK040XX 450/750V H05V-K 1x4MM2, RED/BLACK/BLUE/GREEN-YELLOW ICEL & LTC/ITALY CÓ SẴN
  158 H07VK060XX 450/750V H05V-K 1x6MM2, RED/BLACK/BLUE/GREEN-YELLOW ICEL & LTC/ITALY CÓ SẴN
  159 H07VK100XX 450/750V H05V-K 1x10MM2, RED/BLACK/BLUE/GREEN-YELLOW ICEL & LTC/ITALY CÓ SẴN
  160 H07VK160XX 450/750V H05V-K 1x16MM2, RED/BLACK/BLUE/GREEN-YELLOW ICEL & LTC/ITALY CÓ SẴN
  161 H07VK250XX 450/750V H05V-K 1x25MM2, BLACK/GREEN-YELLOW ICEL & LTC/ITALY CÓ SẴN
  162 BSLRV250BK 0.6/1KV BETAflam Solar 125 RV FRNC 1X25MM2, BLACK LEONI STUDER /SWITZERLAND CÓ SẴN
  163 H07VK120BK 450/750V H07V-K 1x120MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴN
  CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ GIÁP SWA 0.6/1KV
  164 XSP03060BK XSP 3X6MM2, BLACK; colour code : Brown/Blue/G-Y TAISIN /SINGAPORE CÓ SẴN
  165 PCC03025BK PCC 3X2.5MM2, BLACK; colour code : Brown/Blue/G-Y TAISIN /SINGAPORE CÓ SẴN
  166 XSP03025BK XSP 3X2.5MM2, BLACK ; colour code : Brown/Blue/G-Y TAISIN /SINGAPORE CÓ SẴN
  167 XSP02025BK 0.6/1KV XSP 2×2.5MM2, BLACK TAISIN /SINGAPORE CÓ SẴN
  CÁP RS485
  168 CRS48524BK 300V CAN FIELDBUS RS485 FB-v2X(St+Ce)Y-fl 1X2X24 AWG/7, Black, P/N 82620000 LEONI /GERMANY CÓ SẴN

  – Giá : vui lòng liên hệ: 028 6685 1988
  www.capdiennhapkhau.vn ; http://huylong.com.vn/

  – Giao hàng : trong ngày

  – Thanh toán : vui lòng liên hệ ( 0906 342 389 )

  – Chứng chỉ : C/O & C/Q đính kèm đầy đủ

  – Catalogue : gửi đính kèm file khi chào giá

  Trân Trọng

  Chuyên cung cấp cáp điện nhập khẩu G7 – G20 & cung cấp thiết bị vật tư phục vụ cho nghành công nghiệp 4.0
  Công Ty TNHH Thương Mại – Xây Dựng Điện Huy Long VN
  Địa chỉ trụ sở : 54/3 Ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
  HCM : 28 đường 7, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
  Hà Nội : Số 09 Nghách 112, Ngõ 168 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
  Hotline: 0906 342 389 – 028 6685 1988
  Email:daycapdieukhien@gmail.com
  http://capdiennhapkhau.vn; http://huylong.com.vn/

  Zalo
  Hotline